small_Facebook_Logo.png

Zmiana zasad punktacji publikacji naukowych

27 grudnia 2016 r. ukazało się Rozporządzenie MNiSW z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym [...] (Dz.U. 27 grudnia 2017, poz. 2154) , w którym zostały zmienione zasady punktacji publikacji naukowych.
W związku z tym, pojawiła się konieczność dostosowania oprogramowania bazy Expertus do nowego rozporządzenia.
Do czasu dostarczenia ww. oprogramowania, punktacja w bazie będzie nadal zgodna z rozporządzeniem z 2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 877 ze zm.).

Automatyczne zapisanie studentów I roku

30 września 2016 r. studenci I roku akademickiego 2016/2017 zostali automatycznie zapisani do Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej.

W celu zakończenia procesu automatycznej rejestracji czytelnika prosimy o sprawdzenie swojej poczty elektronicznej i zgłoszenie się do dyżurującego w Wypożyczalni bibliotekarza, aby dokonano weryfikacji danych osobowych.

Informujemy, że założenie konta bibliotecznego jest niezbędne do korzystania z komputerów stacjonarnych w BG AMW.

Zmiany w "Regulaminie..."

Zgodnie z postanowieniami nowego „Regulaminu szczegółowych zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Marynarki Wojennej" zmieniły się zasady korzystania z księgozbioru w kolekcjach dziedzinowych.

Od 1 października 2016 r. książki z kolekcji fioletowej (humanistyczno-społecznej), niebieskiej (morskiej) i zielonej (matematyczno-przyrodniczej) można wypożyczać na 7 dni.

NOWY "Regulamin szczegółowych zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Marynarki Wojennej"

Informujemy, że od dnia 1 października 2016 r. obowiązuje nowy „Regulamin szczegółowych zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Marynarki Wojennej" wprowadzony w życie Decyzją Rektora-Komendanta nr 85 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiana pracownika - Bibliografia Bibliometria

Z dniem 11.03.2016 r. nastąpiła zmiana pracownika odpowiedzialnego za gromadzenie, dokumentowanie i upowszechnianie informacji dotyczących publikacji pracowników, doktorantów i studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
We wszelkich kwestiach z tym związanych, należy się od teraz kontaktować z Panią Anną Maćkowiak (e-mail: a.mackowiak@amw.gdynia.pl lub bibliografia@amw.gdynia.pl, tel: 261-26-29-46 w. 23)

seria "Żółty Tygrys"

Biblioteka Główna AMW zakupiła 203 egzemplarze z serii „Żółty Tygrys”.
Seria ta ukazywała się w latach 1957 – 1989 i przedstawiała wydarzenia drugiej wojny światowej
w krótkich opracowaniach z elementami wspomnień uczestników.
Seria opiewa na 640 zeszytów, które będą systematycznie pozyskiwane przez BG AMW.
Wszystkich chętnych do zapoznania się ze zbiorem serdecznie zapraszamy.

Strony

Subscribe to Biblioteka Główna AMW im. Lecha Kaczyńskiego RSS