small_Facebook_Logo.png logo_pbc.gif

 

Automatyczne zapisanie studentów I roku 2018/2019

1 października 2018 r. studenci I roku akademickiego 2018/2019 zostali automatycznie zapisani do Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej.

W celu zakończenia procesu automatycznej rejestracji czytelnika prosimy o sprawdzenie swojej poczty elektronicznej i zgłoszenie się do dyżurującego w Wypożyczalni bibliotekarza, aby dokonano weryfikacji danych osobowych oraz otrzymania hasła do komputerów BG AMW.

Informujemy, że założenie konta bibliotecznego jest niezbędne do korzystania z komputerów stacjonarnych w BG AMW.

Nowy katalog on-line od dnia 6/4/2018 (piątek)

W dniu 5.04.2018r. uruchomiliśmy nową wersję katalogu OPAC zbiorów bibliotecznych.
Najważniejszą cechą nowego katalogu jest skalowalność w zależności od urządzenia, na którym jest wyświetlany (responsywność).
Dotychczasowa wersja katalogu będzie niedostępna.
Nowy katalog OPAC jest dostępny pod adresem:
https://katalogbg.amw.gdynia.pl
------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana zasad punktacji publikacji naukowych

27 grudnia 2016 r. ukazało się Rozporządzenie MNiSW z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym [...] (Dz.U. 27 grudnia 2017, poz. 2154) , w którym zostały zmienione zasady punktacji publikacji naukowych.
W związku z tym, pojawiła się konieczność dostosowania oprogramowania bazy Expertus do nowego rozporządzenia.
Do czasu dostarczenia ww. oprogramowania, punktacja w bazie będzie nadal zgodna z rozporządzeniem z 2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 877 ze zm.).

Zmiany w "Regulaminie..."

Zgodnie z postanowieniami nowego „Regulaminu szczegółowych zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Marynarki Wojennej" zmieniły się zasady korzystania z księgozbioru w kolekcjach dziedzinowych.

Od 1 października 2016 r. książki z kolekcji fioletowej (humanistyczno-społecznej), niebieskiej (morskiej) i zielonej (matematyczno-przyrodniczej) można wypożyczać na 7 dni.

NOWY "Regulamin szczegółowych zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Marynarki Wojennej"

Informujemy, że od dnia 1 października 2016 r. obowiązuje nowy „Regulamin szczegółowych zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Marynarki Wojennej" wprowadzony w życie Decyzją Rektora-Komendanta nr 85 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Strony

Subscribe to Biblioteka Główna AMW im. Lecha Kaczyńskiego RSS