Nowy katalog on-line od dnia 6/4/2018 (piątek)

W dniu 5.04.2018r. uruchomiliśmy nową wersję katalogu OPAC zbiorów bibliotecznych.
Najważniejszą cechą nowego katalogu jest skalowalność w zależności od urządzenia, na którym jest wyświetlany (responsywność).
Dotychczasowa wersja katalogu będzie niedostępna.
Nowy katalog OPAC jest dostępny pod adresem:
https://katalogbg.amw.gdynia.pl
------------------------------------------------------------------------------------
Poniżej prezentujemy opis nowych funkcjonalności katalogu:
RESPONSYWNOŚĆ
Nowy katalog wykorzystuje możliwości nowoczesnych przeglądarek i sam poprawnie dopasowuje się do wielkości ekranu. W szczególności działa dobrze na smartfonach (o ile smartfon nie ma 8 lat, bo technologie się mocno rozwinęły). Ta technika to RWD (Responsive Web Design) . Katalog jest testowany na urządzeniach mobilnych w trakcie wprowadzania poprawek.
ELASTYCZNOŚĆ
Ten katalog stosuje nowoczesny silnik wyszukiwawczy (ElasticSearch), dzięki któremu wprowadzamy pojedyncze pole wyszukiwawcze, które szuka naraz we wszystkich "indeksach". Wyniki zwracane są wg jakości dopasowania się rekordu do pytania (trafności). Stosowane są dynamiczne podpowiedzi rekordów (na wyszukiwaniu prostym) i fraz indeksu (na wyszukiwaniu zaawansowanym).
NAWIGACJA FASETOWA
Na wynikach wyszukiwania otrzymujemy automatycznie wygenerowane "filtry", które gromadzą frazy najczęściej występujące w wyszukanych rekordach, w szczególności np. podpowiadani są autorzy, tematy, lata wydań, ale także lokalizacja czy dostępność. Nawigacja fasetowa pozwala wykorzystać opisy tworzone zgodnie z wytycznymi BN, gdyż generuje też fasety wg deskryptorów.
BARDZO PRZEJRZYSTY INTERFACE WYNIKÓW
Bieżący status dostępności książek jest wyraźnie oznaczony ikonami i odpowiednimi kolorami. Pozwala to natychmiast zorientować się w aktualnej dostępności, co przyspiesza dotarcie do szukanych materiałów. Ponadto rekordy oznaczone są ikonami rodzaju zbioru, zatem od razu widać czy mamy do czynienia z książką, czasopismem czy np. płytą wideo czy audio.
PRZEBUDOWANY INTERFEJS KONTA CZYTELNIKA
Oczywiście przede wszystkim pod kątem poprawnej obsługi na telefonach, ale wprowadza też zupełnie nową jakość jeśli chodzi o wygląd i dostępność opcji. Nowością jest też zgrupowanie w jednej zakładce wszystkich rezerwacji (i ujednolicenie tej nazwy w OPACu).
STATYSTYKI ONLINE
Na razie dotyczy to tylko najczęściej wypożyczanych książek w bibliotece. Planujemy rozwinąć to w kolejnych wydaniach o kolejne, interesujące statystyki związane z księgozbiorem.