Zmiana pracownika - Bibliografia Bibliometria

Z dniem 11.03.2016 r. nastąpiła zmiana pracownika odpowiedzialnego za gromadzenie, dokumentowanie i upowszechnianie informacji dotyczących publikacji pracowników, doktorantów i studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
We wszelkich kwestiach z tym związanych, należy się od teraz kontaktować z Panią Anną Maćkowiak (e-mail: a.mackowiak@amw.gdynia.pl lub bibliografia@amw.gdynia.pl, tel: 261-26-29-46 w. 23)