Zmiany w "Regulaminie..."

Zgodnie z postanowieniami nowego „Regulaminu szczegółowych zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Marynarki Wojennej" zmieniły się zasady korzystania z księgozbioru w kolekcjach dziedzinowych.

Od 1 października 2016 r. książki z kolekcji fioletowej (humanistyczno-społecznej), niebieskiej (morskiej) i zielonej (matematyczno-przyrodniczej) można wypożyczać na 7 dni.