Bazy danych dostępne w sieci uczelnianej

WBN (Wirtualna Biblioteka Nauki) -  jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

EBSCO - bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja od 2011 r. obejmuje pakiet podstawowy 14 baz, w tym:

7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki i inne publikacje:

 • Academic Search Complete – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje ponad 7.100 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6.100 czasopism recenzowanych naukowo. Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin;
 • Business Source Complete – najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych, biznesu, marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin. Zawiera także raporty pełnotekstowe z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, finansów, materiały konferencyjne, studia przypadków;
 • Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu;
  Health Source-Nursing/Academic Edition – zawiera czasopisma pełnotekstowe oraz abstrakty i cytowania z czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia;
 • Health Source-Consumer Edition – zawiera pełne teksty publikacji, w tym czasopism, monografii, informatorów i broszur oraz raportów z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele in.;

7 baz bibliograficznych (abstraktowych):

 • Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źródłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne;
 • Medline – kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete.
 • ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1,3 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.;
 • GreenFILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularno-naukowych i dokumentów rządowych obejmuje problematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling) i wiele innych tematów.
 • Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 175 czasopism. Ponadto w bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów
  i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960-tych. Baza zawiera również ok. 5.000 profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie.

 

NASBI (Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa)

Cyfrowa biblioteka NASBI to platforma zapewniająca pełnotekstowy dostęp online do książek elektronicznych, kursów wideo oraz audiobooków. Działa na zasadach tradycyjnej biblioteki przeniesionej do internetu. Czytelnik ma dostęp do zbiorów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca oraz na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojenne wykupiła roczny dostęp do ponad dwudziestu cyfrowych publikacji z dziedziny informatyki (helion.pdf). Studenci i pracownicy mogą korzystać z książek zarówno na terenie uczelni jak i poza nią.

Jak uzyskać dostęp do NASBI?

 • Wejdź na stronę nasbi.pl, kliknij „zaloguj się”.
 • Kliknij „dołącz już dziś” i załóż konto czytelnika.

Aktywuj konto za pomocą linka, który otrzymasz mailem.

Na terenie uczelni

 • Po zalogowaniu automatycznie uzyskasz dostęp do biblioteki.

Poza uczelnią

 • Jeżeli posiadasz adres e-mail w domenie @amw.gdynia.pl, automatycznie uzyskasz dostęp do biblioteki również poza uczelnią, bez potrzeby wpisywania kodu.
 • Jeżeli nie posiadasz adresu e-mail w domenie @amw.gdynia.pl, zgłoś się do Biblioteki Głównej AMW (Wypożyczalnia lub Informatorium) po kod dostępu do NASBI. Po zalogowaniu wpisz kod dostępu.

Korzystanie z NASBI

Wypożyczanie e-książek odbywa się z konta czytelnika, na indywidualną półkę. Automatyczny zwrot publikacji następuje po upływie czasu wypożyczenia. Podczas korzystania z książek jest możliwość zapisywania notatek oraz zaznaczania fragmentów tekstu.

Aby wyszukać książkę, można skorzystać z drzewa kategorii lub wyszukiwarki. Po wyświetleniu listy książek, pojawi się filtr pozwalający na sortowanie wyników oraz przełączenie z „pełnej oferty” na „wykupioną ofertę”, co pozwoli łatwo dotrzeć do książek, do których został wykupiony dostęp.

Na urządzeniach mobilnych z systemem Android można korzystać z wygodnej aplikacji NASBI, którą można pobrać bezpłatnie.

Film instruktażowy dla czytelników NASBI: https://nasbi.pl/assets/video/konto-czytelnika.mp4

Lista wykupionych publikacji wydawnictwa.pdf