Bibliografia i bibliometria

I. Zasady przeszukiwania Bazy Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów AMW według określonych kryteriów są dostępne w prezentacji.

II. Na podstawie Zarządzenia Rektora-Komendanta nr 2 z dnia 04.02.2013 r. w sprawie: gromadzenia, dokumentowania, opracowania i upowszechniania informacji dotyczących publikacji pracowników, doktorantów i studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni publikacje naukowe są dostarczane do Biblioteki Głównej niezwłocznie po opublikowaniu w następującej formie:
oryginał lub kopia (ksero, pdf) kompletnego materiału bibliograficznego wraz z wypełnionym odpowiednim formularzem:

- monografia naukowa, redakcja czasopisma
  w całości (do pozostawienia na stanie biblioteki lub do wglądu)
- artykuł, rozdział, recenzja, tłumaczenie
  tekst oraz okładka źródła, strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.

Jeśli publikacja jest dostępna na stronie internetowej, wystarczy złożenie wypełnionego formularza z podaniem adresu internetowego publikacji.

Formularze do całych monografii oraz rozdziałów przyjmowane są wyłącznie z zaznaczoną objętością w arkuszach wydawniczych.

W Bazie są rejestrowane publikacje przede wszystkim z afiliacją AMW. Na życzenie Autora wpisuje się również publikacje z inną afiliacją (bez nadawania punktów).