Czasopisma polskie

Wykaz czasopism polskich prenumerowanych w 2017 r.

(do pobrania)

1. ABI EXPERT
2. ACTA ENERGETICA
3. ACADEMIA
4. AKADEMICKIE AKTUALNOŚCI MORSKIE
5. AKTUALNOŚCI LOTNICZE AKLOT
6. ARCHIVES OF ACOUSTICS
7. ARCHIWUM MOTORYZACJI
8. ATEST
9. AURA OCHRONA ŚRODOWISKA
10. BALTIC TRANSPORT JOURNAL
11. BEZPIECZEŃSTWO PRACY
12. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
13. BEZPIECZEŃSTWO PRACY
14. BIULETYN AKADEMII OBRONY NARODOWEJ
15. BIULETYN HISTORYCZNY MARYNARKI WOJENNEJ
16. BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
17. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
18. CHARAKTERY
19. CHOWANNA
20. COLLOQUIUM
21. DZIEJE NAJNOWSZE
22. DZIENNIK BAŁTYCKI
23. EDUKACJA I DIALOG
24. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
25. EKONOMISTA
26. ELEKTRONIKA
27. ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA
28. EUROLOGISTICS
29. FORUM AKADEMICKIE
30. FORUM BIBLIOTEK MEDYCZNYCH
31. DZIENNIK GAZETA PRAWNA
32. GAZETA WYBORCZA
33. GEODETA
34. GŁOS WETERANA I REZERWISTY
35. GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA
36. INFORMACJA O NORMACH I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH
37. INTERNAL SECURITY
38. IT PROFESSIONAL
39. KARTA
40. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
41. KWARTALNIK BELLONA
42. KWARTALNIK HISTORYCZNY
43. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
44. LEKARZ MEDYCYNY PRACY
45. LOGISTYKA
46. LOTNICTWO
47. LOTNICTWO-AVIATION INTERNATIONAL
48. MIEDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE
49. MILITARIA XX WIEKU
50. MILITARIA XX WIEKU WYD. SPEC.
51. MORZE
52. MORZE STATKI I OKRĘTY
53. NAMIARY NA MORZE I HANDEL
54. NEWSWEEK
55. NAUTOLOGIA
56. NOWA TECHNIKA WOJSKOWA
57. OBRONNOŚĆ ZESZYTY WZiD ASzWoj
58. OCEANOLOGIA
59. OCHRONA MIENIA I INFORMACJI
60. OCHRONA PRZED KOROZJĄ
61. OKRĘTY. MAGAZYN HISTORYCZNO-WOJSKOWY
62. OKRĘTY. WYDANIE SPEC.
63. OKRĘTY WOJENNE
64. ORGANIZACJA I KIEROWANIE
65. PHOTOSHOP PRAKTYCZNY
66. PC WORLD KOMPUTER
67. PISMO PG
68. POLITYKA
69. POLSKA ZBROJNA
70. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA
71. PORADNIK JĘZYKOWY
72. PRACA SOCJALNA
73. PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA
74. PRACE NAUKOWE ITWL
75. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
76. PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA
77. PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI
78. PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
79. PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
80. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
81. PRZEGLĄD EUROPEJSKI
82. PRZEGLĄD GEODEZYJNY
83. PRZEGLĄD HISTORYCZNY
84. PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY
85. PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY
86. PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY
87. PRZEGLĄD ORGANIZACJI
88. PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY
89. PRZEGLAD POŻARNICZY
90. PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY
91. PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH
92. PRZEGLĄD TECHNICZNY
93. PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY
94. PRZEGLĄD ZACHODNI
95. PRZETARGI PUBLICZNE
96. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
97. RACHUNKOWOŚĆ
98. RAPORT WOJSKO TECHNIKA OBRONNOŚĆ
99. RUCH PEDAGOGICZNY
100. SECURRITY AND DEFENCE QUARTERLY
101. SILNIKI SPALINOWE
102. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
103. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
104. STUDIA POLITYCZNE
105. TRANSNAV. INTERNATIONAL JOURNAL OF MARINE NAVIGATION
106. UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
107. WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE
108. WIEDZA OBRONNA
109. WOJSKO I TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWO
110. WOJSKO I TECHNIKA HISTORIA
111. WPROST
112. ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ
113. ZAPISKI HISTORYCZNE
114. ZESZYTY DOKTORANCKIE WBN ASzWoj
115. ZESZYTY NAUKOWE AM GDYNIA
116. ZESZYTY NAUKOWE AM SZCZECIN
117. ZESZYTY NAUKOWE AMW
118. ZESZYTY NAUKOWE ASzWoj
119. ŻAGLE. MAGAZYN SPORTÓW WODNYCH