Czasopisma polskie

Wykaz czasopism polskich prenumerowanych w 2018 r.

(do pobrania)

1. ABI EXPERT
2. ACADEMIA
3. ACTA ENERGETICA
4. AKADEMICKIE AKTUALNOŚCI MORSKIE
5. AKTUALNOŚCI LOTNICZE AKLOT
6. ALMA MATER
7. ARCHIVES OF ACOUSTICS
8. ARCHIWUM MOTORYZACJI
9. ATEST
10. AURA OCHRONA ŚRODOWISKA
11. AVIATION ADVANCES & MAINTENANCE
12. BALTIC TRANSPORT JOURNAL
13. BANDERA
14. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
15. BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA POŻARNICZA
16. BEZPIECZEŃSTWO PRACY
17. BIULETYN HISTORYCZNY MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ
18. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
19. CHARAKTERY
20. COLLOQUIUM
21. COMBUSTION ENGINES (SILNIKI SPALINOWE)
22. DZIEJE NAJNOWSZE
23. DZIENNIK BAŁTYCKI
24. EDUKACJA I DIALOG
25. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
26. EKONOMISTA
27. ELEKTRONIKA
28. ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA
29. EUROLOGISTICS
30. FORUM AKADEMICKIE
31. GAZETA WYBORCZA
32. GEODETA
33. GŁOS WETERANA I REZERWISTY
34. GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA
35. INFORMACJA O NORMACH I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH: MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH „INPE”
36. INTERNAL SECURITY
37. IT PROFESSIONAL
38. KARTA
39. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
40. KWARTALNIK BELLONA
41. KWARTALNIK HISTORYCZNY
42. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
43. KWARTALNIK POLICYJNY
44. LEKARZ MEDYCYNY PRACY
45. L'OSSERVATORE ROMANO
46. LOGISTYKA
47. LOTNICTWO. MAGAZYN MIŁOŚNIKÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO, CYWILNEGO I KOSMONAUTYKI.
48. LOTNICTWO-AVIATION INTERNATIONAL
49. MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING (POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA)
50. MORZE
51. MORZE STATKI I OKRĘTY
52. NAMIARY NA MORZE I HANDEL
53. NEWSWEEK POLSKA
54. NA RUBIEŻY
55. NAUTOLOGIA
56. NOWA TECHNIKA WOJSKOWA
57. OBRONNOŚĆ ZESZYTY WZiD ASzWoj
58. OBSERWATOR MORSKI
59. OCHRONA MIENIA I INFORMACJI
60. OCHRONA PRZED KOROZJĄ
61. OKRĘTY. MAGAZYN HISTORYCZNO-WOJSKOWY
62. OKRĘTY WOJENNE
63. ORGANIZACJA I KIEROWANIE
64. PHOTOSHOP PRAKTYCZNY
65. PC WORLD
66. PIECHUR MORSKI
67. PISMO PG
68. POLITYKA
69. POLSKA ZBROJNA
70. PORADNIK JĘZYKOWY
71. PRACA SOCJALNA
72. PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA
73. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
74. PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA
75. PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI
76. PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
77. PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
78. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
79. PRZEGLĄD EUROPEJSKI
80. PRZEGLĄD GEODEZYJNY
81. PRZEGLĄD HISTORYCZNY
82. PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY
83. PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY
84. PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY
85. PRZEGLĄD ORGANIZACJI
86. PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY
87. PRZEGLAD POŻARNICZY
88. PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY
89. PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH
90. PRZEGLĄD TECHNICZNY
91. PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY
92. PRZEGLĄD ZACHODNI
93. PRZETARGI PUBLICZNE
94. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
95. RAPORT - WOJSKO TECHNIKA OBRONNOŚĆ
96. SECURRITY AND DEFENCE QUARTERLY
97. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
98. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
99. STUDIA POLITYCZNE
100. TRANSNAV. INTERNATIONAL JOURNAL OF MARINE NAVIGATION
101. UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
102. WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE
103. WIEDZA OBRONNA
104. WOJSKO I TECHNIKA: BEZPIECZEŃSTWO, UZBROJENIE, PRZEMYSŁ
105. WOJSKO I TECHNIKA. HISTORIA
106. WPROST
107. ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ
108. ZAPISKI HISTORYCZNE
109. ZESZYTY NAUKOWE AM GDYNIA
110. ZESZYTY NAUKOWE AM SZCZECIN
111. ZESZYTY NAUKOWE AMW
112. ZESZYTY NAUKOWE ASzWoj
113. ŻAGLE. MAGAZYN SPORTÓW WODNYCH