Czasopisma polskie

Wykaz czasopism polskich prenumerowanych w 2019 r.

(do pobrania)

1. ABI EXPERT
2. ALMA MATER
3. ARCHIVES OF ACOUSTICS
4. ATEST
5. AURA OCHRONA ŚRODOWISKA
6. BALTIC TRANSPORT JOURNAL
7. BEZPIECZEŃSTWO PRACY
8. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
9. CHARAKTERY
10. DZIEJE NAJNOWSZE
11. DZIENNIK BAŁTYCKI
12. EDUKACJA I DIALOG
13. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
14. EKONOMISTA
15. EKSPERT OCHRONY INFORMACJI
16. ELEKTRONIKA
17. ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA
18. EUROLOGISTICS
19. FORUM AKADEMICKIE
20. GAZETA WYBORCZA
21. GEODETA
22. GŁOS WETERANA I REZERWISTY
23. GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA
24. INTERNAL SECURITY
25. IT PROFESSIONAL
26. KARTA
27. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
28. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
29. L'OSSERVATORE ROMANO
30. LOGISTYKA
31. LOTNICTWO. MAGAZYN MIŁOŚNIKÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO, CYWILNEGO I KOSMONAUTYKI
32. LOTNICTWO-AVIATION INTERNATIONAL
33. MAGAZYN TRENERA
34. MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING (POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA)
35. MORZE
36. MORZA, STATKI I OKRĘTY
37. NAMIARY NA MORZE I HANDEL
38. NEWSWEEK POLSKA
39. NOWA TECHNIKA WOJSKOWA
40. OCHRONA MIENIA I INFORMACJI
41. OCHRONA PRZED KOROZJĄ
42. OKRĘTY. MAGAZYN HISTORYCZNO-WOJSKOWY
43. ORGANIZACJA I KIEROWANIE
44. PC WORLD
45. PHOTOSHOP PRAKTYCZNY
46. PŁYWALNIE I BASENY
47. POLITYKA
48. PORADNIK JĘZYKOWY
49. PRACA SOCJALNA
50. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
51. PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI
52. PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
53. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
54. PRZEGLĄD EUROPEJSKI
55. PRZEGLĄD GEODEZYJNY
56. PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY
57. PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY
58. PRZEGLĄD ORGANIZACJI
59. PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY
60. PRZEGLAD POŻARNICZY
61. PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY
62. PRZEGLĄD TECHNICZNY
63. PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY
64. PRZEGLĄD ZACHODNI
65. PRZETARGI PUBLICZNE
66. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
67. RAPORT - WOJSKO TECHNIKA OBRONNOŚĆ
68. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
69. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
70. STUDIA POLITYCZNE
71. WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE
72. WIEDZA OBRONNA
73. WOJSKO I TECHNIKA: BEZPIECZEŃSTWO, UZBROJENIE, PRZEMYSŁ
74. WOJSKO I TECHNIKA. HISTORIA
75. WPROST
76. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
77. ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ
78. ZAPISKI HISTORYCZNE
79. ŻAGLE. MAGAZYN SPORTÓW WODNYCH