Dział Gromadzenia Zbiorów Zwartych

Dział Gromadzenia Zbiorów Zwartych znajduje się na poziomie -1 Biblioteki Głównej AMW.

W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów zwartych odpowiada za:

  • badanie rynku wydawniczego
  • zbieranie i analizowanie dezyderatek, dokonywanie zakupów (zaproponuj książkę);
  • prawidłową realizację polityki gromadzenia zbiorów zwartych;
  • prowadzenie akcesji wszystkich rodzajów zbiorów zwartych;
  • inwentaryzowanie i opracowywanie powierzonych sobie zbiorów zwartych.