Formularze

W dniu 18. 11.2015 r. nastąpiła zmiana dotychczasowych formularzy do zgłaszanych publikacji. Obecnie są w trzech formach: książka/monografia, rozdział w książce i artykuł w czasopiśmie. Formularze zawierają informacje niezbędne do przekazania z publikacją według wymagań Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Załącznik nr 1 s. 4-6) .

Formularze:

1._FZ_ksiazka_monografia_naukowa.doc

2._FZ_rozdzial_w_ksiazce_monografii_naukowej.doc

3._FZ_artykul_w_czasopismie_naukowym.doc