Kontakt

Publikacje wszystkich pracowników naukowych i administracyjnych przyjmuje: 

mgr Anna Maćkowiak
INFORMATORIUM - I piętro
tel. 261 26 29 46 w. 23, pokój 116 
e-mail: bibliografia@amw.gdynia.pl