Kontakt

Publikacje wszystkich pracowników naukowych i administracyjnych przyjmuje: 

mgr Anna Maćkowiak
tel. 261 26 29 46 w. 23, pokój 116 

mgr Marta Pączkowska
tel. 261 26 29 46 w. 79, pokój 05 


e-mail: bibliografia@amw.gdynia.pl