Punktacja dla publikacji naukowych

 Rodzaj 
publikacji
 Rok  Publikacja
 Publikacja
w czasopismie
 2016  Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach z dnia 9 grudnia 2016 r.
 
część A (czasopisma posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR))
 
część B (czasopisma nieposiadające współczynnik wpływu Impact Factor, punktacja według MNiSW)

część C (znajdujące się w bazie EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH) wraz z liczbą punktów za publikacje w tych czasopismach)

 Publikacja
w czasopismie
 2015  Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach z dnia 18 grudnia 2015 r.
 
część A (czasopisma posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR))
 
część B (czasopisma nieposiadające współczynnik wpływu Impact Factor, punktacja według MNiSW)

część C (znajdujące się w bazie EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH) wraz z liczbą punktów za publikacje w tych czasopismach)
 

 Komunikat zawierający korektę wykazu czasopism naukowych oraz poprawioną liczbę punktów przyznawanych za publikacje.

 
 Publikacja
w czasopismie
 2014  Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach z dnia 31 grudnia 2014 r.
 
część A (czasopisma posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR))
 
część B (czasopisma nieposiadające współczynnik wpływu Impact Factor, punktacja według MNiSW)

część C (znajdujące się w bazie EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH) wraz z liczba punktów za publikacje w tych czasopismach)
 

 

 
 Publikacja
w czasopismie
 2013  Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach z dnia 17 grudnia 2013 r.
 
część A (czasopisma posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR))
 
część B (czasopisma nieposiadające współczynnik wpływu Impact Factor, punktacja według MNiSW)

część C (znajdujące się w bazie EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH) wraz z liczba punktów za publikacje w tych czasopismach)
 

 

 
 Publikacja
w czasopismie
 2011
-2012
 Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach z dnia 20 grudnia 2012 r.
 
część A (czasopisma posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR))
 
część B (czasopisma nieposiadające współczynnik wpływu Impact Factor, punktacja według MNiSW)
część B - sprostowanie 

część C (znajdujące się w bazie EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH) wraz z liczba punktów za publikacje w tych czasopismach)
 

 

 
 Publikacja
w czasopiśmie
 2010

 

wraz z uzupełnieniami:

10 grudnia 2010 r.

29 grudnia 2010 r.

 

 Publikacja
w czasopiśmie
 2009  
Publikacja w czasopiśmie zagranicznym innym niż znajdujące się na wykazie czasopism naukowych MNiSW
 Dla grupy nauk humanistycznych i społecznych
 
 
 - w języku podstawowym dla danej dyscypliny lub ang., niem., fr., hiszp.., ros., wł. –
 
 
 4 punkty
 
 
 
 
 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej
 
Dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich
 
 
  - materiały uwzględnione w Web of Science – odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie w wykazie  ministerialnym za dany rok –
 obecnie 15 punktów 
 

 

 

 

Monografia naukowa
 

 
Monografia naukowa
(dla grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i inżynierskich)
 
Język Całość monografii naukowej Rozdział w monografii Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
W języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim
 
25 punktów
 5 punktów  5 punktów
W języku polskim
 
 20 punktów
 4 punkty  4 punkty

Patenty, prawa ochronne, zgłoszenie wynalazku

Patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji, zgłoszenie wynalazku,
wykorzystane autorskie prawa majątkowe
(dla nauk ścisłych i inżynierskich)
 
Rodzaj Uwaga monografii naukowej Punkty podstawowe w monografii Punkty dodatkowe za jedno wdrożenie wynalazku do stosowania
 Patent
na wynalazek
 udzielony pracownikowi naukowemu ocenianej jednostki naukowej na rzecz tej jednostki (Urząd Patentowy RP lub za granicą)  25 punktów  25 punktów
 Patent
na wynalazek
udzielony pracownikowi naukowemu ocenianej jednostki naukowej na rzecz innego podmiotu (Urząd Patentowy RP lub za granicą)   15 punktów  
 1) Prawa ochronne
 2) prawa z rejestracji
 1) wzór użytkowy, znak towarowy

2) wzór przemysłowy, topografia układu scalonego

na rzecz ocenianej jednostki naukowej (Urząd Patentowy RP lub za granicą)

 10 punktów  10 punktów
 Zgłoszenie wynalazku  dokonane w Urzędzie Patentowym RP lub za granicą przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku  2 punkty  
 Wykorzystane autorskie prawa majątkowe
 
 do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych  10 punktów