Wyszukiwarki zasobów open access (powszechny dostęp do wiedzy)

Scholar Google

Wyszukiwarka firmy GOOGLE indeksująca literaturę naukową (m.in. książki, rozprawy naukowe, abstrakty, repozytoria) uzyskane wyniki są uporządkowane od najbardziej wartościowych pod względem rangi autora, źródła, treści publikacji i ilości cytowań.

Google Books

EBiB (Elektroniczna BIBlioteka)

Otwórz Książkę

Arianta (naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne)

Źródło informacji o polskich naukowych i branżowych czasopismach elektronicznych dostępnych w internecie. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów, streszczeń lub spisów treści. Informacje obejmują m.in.: tytuł czasopisma, ISSN, wydawcę, częstotliwość ukazywania się, klasyfikację dziedzinową, link do instrukcji dla autorów, Impact Factor, Index Copernicus, punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bibliograficzno-abstraktową bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

SCOPUS

Baza tworzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera streszczenia artykułów z czasopism naukowych i udostępnia informację o cytowaniach. Wybrane artykuły posiadają linki do pełnego tekstu.

Science Direct

Jest platformą wydawnictwa Elsevier oferującą dostęp do artykułów z czasopism naukowych, głównie z dziedziny nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych, w mniejszym stopniu także z nauk społecznych.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej