Zbiory

Zbiory Biblioteki Głównej AMW obejmują wydawnictwa z zakresu nauki wojennej, techniki wojskowej, sztuki operacyjnej i taktyki marynarki wojennej, techniki marynarki wojennej, nawigacji morskiej, ratownictwa morskiego, zagadnień związanych z technologią nurkowań, historią marynarki wojennej. W związku z otwarciem nowych - cywilnych kierunków studiów, biblioteka gromadzi także zbiory o tematyce związanej z: pedagogiką obronną, geodezją i kartografią, informatyką, zagadnieniami bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego. Zbiory Biblioteki Głównej AMW obejmują ponad 179 tysięcy woluminów. Informatorium Biblioteki Głównej dysponuje czasopismami polskimi, czasopismami zagranicznymi oraz ma dostęp do czasopism online. Ważnym elementem zbiorów BG AMW są opracowania i publikacje pracowników naukowych i dydaktycznych Akademii. W Informatorium Biblioteki Głównej AMW dostępne jest także wydawnictwo informacyjne pt. "Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny Marynarka Wojenna" ("PID MW" - od 1999 roku także w formie elektronicznej). Ponadto dysponuje on bazami danych obejmującymi zagadnienia sztuki operacyjnej, taktyki, techniki i uzbrojenia sił morskich. Główna baza informacyjno-dokumentacyjna "Marynarka Wojenna" obejmuje ponad 36 tys. pozycji.