Biblioteka Nauki – otwarty dostęp do publikacji naukowych

Biblioteka Nauki to serwis udostępniający w sposób nieodpłatny i otwarty pełne teksty publikacji naukowych wraz z metadanymi. Jest prowadzony przez ICM UW we współpracy z wydawcami oraz bazami indeksującymi.
Zasób stale się powiększa, a obecnie obejmuje pełne teksty ponad 460 000 artykułów oraz ponad 1000 książek naukowych. Zasoby czasopism pochodzącą z baz:
• AGRO (czasopisma z dziedziny nauk rolniczych i przyrodniczych),
• BazTech (czasopisma z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i ścisłych: automatyki, elektroniki, telekomunikacji, informatyki, inżynierii lądowej i transportu, inżynierii mechanicznej),
• CEJSH (czasopisma z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych: historii, filozofii, nauce o kulturze i religii, nauce o polityce i administracji),
• DML-PL (czasopisma z zakresu matematyki),
• PSJD (czasopisma z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu).
Korzystanie z Biblioteki Nauki nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania. Artykuły i książki udostępnione są jako pliki w formatach PDF, EPUB, MOBI oraz XML.
Dostęp do bazy: https://bibliotekanauki.pl