Dostęp do kolekcji czasopism Taylor & Francis Online – Social Science & Humanities

Informujemy, że Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie) uzyskała dostęp do kolekcji czasopism na platformie Taylor & Francis OnlineSocial Science & Humanities (SSH).

Subskrypcja potrwa od 01.09.2022 do 30.09.2023 r.

W skład kolekcji SSH wchodzi około 1500 tytułów czasopism wydawanych przez Taylor & Francis Group. Kolekcja SSH swoim zakresem tematycznym obejmuje wiele nauk społecznych i humanistycznych, m.in. edukację, ekonomię, geografię, kulturoznawstwo, językoznawstwo, literaturoznawstwo, medioznawstwo, politologię, prawo, nauki o obronności, bezpieczeństwo, kryminologię, psychologię, socjologię oraz sport i turystykę.

Z bazy można korzystać w Bibliotece Głównej AMW i na wszystkich komputerach w sieci akademickiej pod adresem: https://www.tandfonline.com/

Zachęcamy do korzystania z zasobów bazy danych Taylor & Francis Online.