Elektroniczne usługi BG AMW

        Usługi BG dla czytelników o charakterze zdalnym

  1. Elektroniczne dostarczenie dokumentów (wyszukanie i zeskanowanie na życzenie użytkownika artykułów z prenumerowanych czasopism). Zamówienie wysłać na adres ( biblioteka@amw.gdynia.pl).

  2.Wykonanie tematycznego zestawienia bibliograficznego na podany przez użytkownika temat. Zamówienie wysłać na adres ( biblioteka@amw.gdynia.pl).

  3.Dostęp do elektronicznych źródeł wiedzy (naukowe bazy i portale wyszukiwawcze z zasobami elektronicznymi) poprzez zakładkę „E- źródła” na stronie internetowej biblioteki: http://www.bg.amw.gdynia.pl/e-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a

  4.udzielenie informacji naukowej na podstawie dostępnych baz i wyszukiwarek   naukowych:

      a) czasopisma naukowe AMW:   https://www.amw.gdynia.pl/index.php/nauka/czasopisma-naukowe

      b) Arianta (naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne):   http://www.arianta.pl/

      c) BazHum (czasopisma humanistyczne): http://bazhum.muzhp.pl/ 

      d) Otwórz Książkę: http://otworzksiazke.pl/

      e) Google Scholar (wyszukiwarka publikacji naukowych z wielu dziedzin wiedzy): https://scholar.google.com/

      f) Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC):  http://fbc.pionier.net.pl/pro/zrodla/

      g) Pomorska Biblioteka Cyfrowa: https://pbc.gda.pl/dlibra

      h) Polona: https://polona.pl/