Punktacja - lata 2017-2020

Całkowita wartość punktowa monografii wydanych w latach 2017-2020

 

 

Autorstwo monografii

Redakcja monografii

Autorstwo rozdziału

Monografia wydana przez wydawnictwo z POZIOMU II

200

100

50

Monografia Wydana przez wydawnictwo z POZIOMU I

80

20

20

Wydawnictwa niezamieszczone w wykazie

20

5

5

 

Nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, ogłoszony 20.12.2019 r.

 

Całkowita wartość punktowa artykułów wydanych w latach 2019-2020

Liczba punktów zgodnie z wykazem, który został ogłoszony w ramach Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przypisaną liczbą punktów (20, 40, 70, 100, 140 lub 200).

W przypadku czasopism niewymienionych w powyższym wykazie - 5 pkt

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji – plik pdf  

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji – plik xlsx