Biblioteczne katalogi centralne

BN (Biblioteka Narodowa) - Biblioteka Narodowa w Warszawie jest centralną biblioteką polską, która gromadzi przede wszystkim: książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne wydawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na stronach BN dostępne są bazy bibliograficzne.

NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny)  - największy katalog centralny w Polsce. Funkcjonuje od 21 października 2002 roku. Powstał z inicjatywy Biblioteki Narodowej i bibliotek akademickich w celu zintegrowania informacji o zbiorach polskich bibliotek naukowych. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów bibliotek współpracujących, w tym różnego typu dokumenty - książki, czasopisma, nagrania dźwiękowe, druki muzyczne, filmy, dokumenty kartograficzne, ikonograficzne i dokumenty życia społecznego. Udostępnia również kartoteki haseł wzorcowych (Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych), które gwarantują poprawność i jednolitość haseł stosowanych w opisach dokumentów.

KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) - utworzony w 2001 r. przez Tomasza Wolniewicza katalog rozproszony i wyszukiwarka pozwalająca  na dostęp do informacji o zasobach polskich i zagranicznych bibliotek. Ułatwia wyszukanie publikacji lub opisów bibliograficznych, stanowiąc uzupełnienie polskiego centralnego katalogu NUKAT. KaRo działa na serwerze biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

WorldCat - katalog centralny łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte. Zawiera ponad 150 milionów różnych rekordów odnoszących się do ponad 1,4 miliarda zasobów fizycznych i cyfrowych w ponad 470 językach.  Jest to największa na świecie bibliograficzna baza danych.