Cechy publikacji wg PBN

CECHY PUBLIKACJI WEDŁUG POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ
 
 
Dla monografii naukowe
 
 
Dla rozdziału w książce
 
Dla artykułu w czasopiśmie
- monografia naukowa
- podręcznik akademicki/skrypt
- antologia
- bibliografia
- katalog
- ekspertyza/raport badawczy
- opracowanie krytyczne tekstów literackich
- encyklopedia/słownik/leksykon
- edycja tekstów źródłowych
- książka abstraktów
- komentarz do ustawy
- atlasy/mapy
- książka popularnonaukowa
 
- rozdział w książce
- posłowie
- edycja tekstów źródłowych
- mapa
- komunikat
- hasło rzeczowe
- tekst popularnonaukowy
- wstęp/przedmowa
- tekst w antologii
 - bibliografia
- komentarz do ustawy
- sprawozdanie
- abstrakt
- opracowanie krytyczne tekstów literackich
 
- oryginalny artykuł naukowy
- artykuł przeglądowy
- komunikat o wynikach badań
- komentarz do ustawy
- artykuł recenzyjny
 - studium przypadku
- wytyczne/zalecenia
- artykuł popularnonaukowy
- inne o charakterze niecytowalnym
- inne o charakterze cytowalnym