Czasopisma polskie

Wykaz czasopism polskich prenumerowanych w 2023 r.

(do pobrania)

1. ABI EXPERT
2. ARCHIVES OF ACOUSTICS
3. ATEST. OCHRONA PRACY
4. AURA OCHRONA ŚRODOWISKA
5. AUTOMATYKA
6. BALTIC TRANSPORT JOURNAL
7. BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA
8. BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE
9. CHARAKTERY
10. DZIEJE NAJNOWSZE
11. DZIENNIK BAŁTYCKI
12. EKONOMISTA
13. EKSPERT OCHRONY INFORMACJI (PDF)
14. ELEKTRONIKA
15. ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA
16. ENERGIA I RECYKLING
17. EURO LOGISTICS
18. FORUM AKADEMICKIE
19. GAZETA WYBORCZA
20. GEODETA
21. GŁOS WETERANA I REZERWISTY
22. GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA
23. IT PROFESSIONAL
24. KARTA
25. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
26. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
27. LOGISTICS MANAGER
28. LOGISTYKA
29. LOTNICTWO. MAGAZYN MIŁOŚN IKÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO, CYWILNEGO I KOSMONAUTYKI.
30. MORZA, STATKI I OKRĘTY
31. MORZE. ORG
32. NAMIARY NA MORZE I HANDEL
33. NAUTOLOGIA
34. NEWSWEEK POLSKA
35. NOWA TECHNIKA WOJSKOWA
36. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW I BIZNESU
37. OCHRONA PRZED KOROZJĄ
38. ORGANIZACJA I KIEROWANIE
39. PŁYWALNIE I BASENY
40. POLITYKA
41. POLSKI PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY
42. PRACA SOCJALNA
43. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
44. PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI
45. PRZEGLĄD GEODEZYJNY
46. PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY
47. PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY
48. PRZEGLAD POŻARNICZY
49. PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY
50. PRZEGLĄD ZACHODNI
51. PRZETARGI PUBLICZNE
52. RAPORT - WOJSKO TECHNIKA OBRONNOŚĆ
53. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
54. STUDIA POLITYCZNE
55. STUDIA SOCJOLOGICZNE
56. TRANSPORT MANAGER
57. UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
58. UKŁAD SIŁ
59. WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE
60. WOJSKO I TECHNIKA. BEZPIECZEŃSTWO, UZBROJENIE, PRZEMYSŁ
61. WOJSKO I TECHNIKA. HISTORIA
62. WYCHOWANIE FIZYCZNE I OPIEKA TRENERSKA
63. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
64. ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ
65. ZAPISKI HISTORYCZNE