Czytelnia ogólna (Informatorium)

 

Udostępnianie zbiorów w Informatorium odbywa się prezencyjnie na miejscu.

 

W czytelni ogólnej znajduje się 36 miejsc czytelniczych oraz 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Czytelnik, po zapisaniu się do Biblioteki Głównej AMW, może korzystać z jej katalogów i baz danych oraz księgozbioru Zbiory Specjalne.

Zasady korzystania określa Regulamin

Przydatne linki:

http://www.wbn.edu.pl/
http://www.ebscohost.com/
http://centrum.nukat.edu.pl/
http://karo.umk.pl/Karo/
http://www.akademia.mil.pl/biblioteka
http://www.bg.wat.edu.pl/
http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra
http://fbc.pionier.net.pl/owoc
http://cbw.wp.mil.pl/pl/index.html
http://pbc.gda.pl/dlibra

W czytelni ogólnej można korzystać z:

  • księgozbioru podręcznego – są to wydawnictwa bibliograficzne, encyklopedyczne źródła wiedzy, przewodniki, atlasy oraz wydawnictwa albumowe, regionalne, podzielone na kolekcje dziedzinowe:

IKD Kolekcja Dziedzinowa Encyklopedyczne Źródła Wiedzy 

IKD 4 Kolekcja Regionalna Trójmiasto i Okolice 

Wydawnictwa Wielkoformatowe

W obrębie kolekcji książki ustawione są numerycznie według sygnatur.

  • czasopism polskich i zagranicznych, które ustawione są alfabetycznie według tytułów (porządek chronologiczny).

W czytelni ogólnej wyodrębniono dwa stanowiska pracy wyposażone w czytniki do mikrofisz i mikrofilmów.