Książka, monografia naukowa (redakcja, autorstwo)

Rozdział w książce, monografii naukowej

Artykuł w czasopiśmie naukowym