Biblioteka Główna AMW ma charakter otwarty. Ze zbiorów czasopism wszyscy użytkownicy mogą korzystać tylko na miejscu.

inf01inf02

W czytelni ogólnej znajduje się 36 miejsc czytelniczych oraz 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Czytelnik, po zapisaniu się do Biblioteki Głównej AMW, może korzystać z jej katalogów i baz danych oraz księgozbioru Zbiory Specjalne.

Zasady korzystania określa Regulamin

W czytelni ogólnej można korzystać z:

  • księgozbioru podręcznego – są to wydawnictwa bibliograficzne, encyklopedyczne źródła wiedzy, przewodniki, atlasy oraz wydawnictwa albumowe, regionalne, podzielone na kolekcje dziedzinowe:

IKD Kolekcja Dziedzinowa Encyklopedyczne Źródła Wiedzy 

IKD 4 Kolekcja Regionalna Trójmiasto i Okolice 

Wydawnictwa Wielkoformatowe

W obrębie kolekcji książki ustawione są numerycznie według sygnatur.

  • czasopism polskich i zagranicznych, które ustawione są alfabetycznie według tytułów (porządek chronologiczny).