Osoby nie będące pracownikami, doktorantami lub studentami AMW mogą korzystać z systemu biblioteczno -informacyjnego na podstawie wniesienia jednorazowej kaucji w wysokości 150 zł w gotówce, która stanowi zabezpieczenie zwrotu wypożyczonych wydawnictw.