Dział Gromadzenia Zbiorów Zwartych znajduje się na poziomie -1 Biblioteki Głównej AMW.

Do zakresu obowiązków działu należy:

 • Gromadzenie zbiorów zwartych zgodnie z profilem i potrzebami uczelni, na podstawie:
  • Śledzenia rynku wydawniczego i księgarskiego;
  • Zbierania i analizowania dezyderatek (zaproponuj książkę);
  • Wydawnictw otrzymywanych w darze od osób fizycznych i prawnych, wydawnictw własnych, wymiany międzyuczelnianej, ekwiwalentu, egzemplarza obowiązkowego;
 • Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i nadzór księgozbioru Zbiory Specjalne ;
 • Opracowanie merytoryczne pozyskanych wydawnictw – wprowadzanie do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 (wersja SQL) opisów bibliograficznych i ich zasobów;
 • Opracowanie techniczne wprowadzonych do katalogu wydawnictw wraz ze skanem okładki i spisu treści;
 • Inwentaryzowanie i prowadzenie akcesji wszystkich rodzajów zbiorów zwartych;
 • Generowanie w ramach katalogu „nowości” – wydawnictw, które w bieżącym miesiącu wpłynęły do biblioteki;
 • Opracowanie merytoryczne i techniczne newslettera
 • Digitalizacja zbiorów w ramach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej;
 • Rozchodowanie wydawnictw zagubionych, zdezaktualizowanych i wycofanych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 (wersja SQL).

123