Informatorium mieści się na poziomie 1 Biblioteki Głównej AMW . W miejscu tym gromadzi się, opracowuje i udostępnia czytelnikom  czasopisma polskie i zagraniczne, księgozbiór podręczny, wydawnictwa normalizacyjne, bazy danych, katalogi własne oraz katalogi innych bibliotek. Ze zbiorów Informatorium można korzystać wyłącznie na miejscu.

Ponadto czytelnik może pozyskać informację:

  • biblioteczną (np. informację o lokalizacji określonego dokumentu w bibliotece, informację katalogową, czyli jakie dokumenty z danej dziedziny biblioteka posiada oraz to, w jaki sposób korzystać ze zbiorów);
  • bibliograficzną (np. dotyczącą konkretnych danych wydawniczych, określonych wydawnictw, lub innych, np. dotyczących zasad tworzenia bibliografii);
  • naukową (dotyczącą m.in. cyfrowych naukowych baz danych, Bazy Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów AMW).

W Informatorium można  także składać zamówienia na udostępnienie zbiorów specjalnych.

Pracownicy Informatorium na zlecenie wykonują tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Dostępny jest skaner do samodzielnego skanowania, działa również usługa „skanowania na życzenie” (kopia fragmentów publikacji zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Kontakt z Informatorium tel. 261 26 29 46 w. 17