Jest to sala przeznaczona do szkoleń i zajęć dydaktycznych dla 40 osób i wyposażona w rzutnik.

Z pracowni mogą korzystać, po uprzedniej rezerwacji (tel. 261 26 29 46 w. 40), grupy zorganizowane.

Zasady korzystania z Pracowni określa Regulamin.

inf10