Nowy gmach Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni powstał zgodnie z pojętą przez władze uczelni decyzją Uchwały Senatu AMW nr 15/2008 z dnia 29.04/2008.

W planie inwestycyjnym nosiła nazwę „ Budowa Biblioteki Akademickiej z centrum Audytoryjno-Informacyjnym”. Koncepcję architektoniczną przedstawił Warsztat Architektury Pracownia Autorska z Sopotu pod kierownictwem dr inż. arch. Krzysztofa Kozłowskiego. Przy opracowywaniu planu nowego budynku Biblioteki brano pod uwagę głównie własne doświadczenia, ale także wykorzystano przykłady innych zmodernizowanych w ostatnich latach bibliotek.

Budowę Biblioteki rozpoczęto w maju 2010r., zaś do użytku oddano ją w czerwcu 2012r. Nowy budynek przybrał kształt litery L. W jednej części (krótszym ramieniu) znajduje się Audytorium na 500 osób, dwie mniejsze sale wykładowe na 100 osób, szatnia, część socjalna, gastronomiczna oraz przestrzeń wystawowa. W drugiej części (ramieniu) mieści się Biblioteka z czytelniami, księgozbiorem otwartym, magazynami, częścią biurową, socjalną i techniczną.

Biblioteka z Centrum Audytoryjno-Informacyjnym to ponad 8 tys. m2, zaś część biblioteczna ponad 4 tys. m2. W strefie Biblioteki jest miejsce na 485 tys. woluminów, 168 stanowisk w czytelniach i 50 stanowisk komputerowych.