1. Decyzją Rektora-Komendanta nr 245/2019 z dnia 2.12.2019 r. obowiązuje nowy  "Regulamin funkcjonowania Biblioteki Głównej oraz zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Marynarki Wojennej"
  2. Decyzją Rektora-Komendanta nr 13/2017 z dniem 03.01.2016 r. obowiązuje „Regulamin przyjęcia darów do księgozbioru Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej"
  3. Decyzją Rektora-Komendanta nr 100/2022 z dniem 01.12.2022 r. zostaje przekształcona struktura Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej
  4. Decyzją Rektro-Komendanta nr 36/2022 z dniem 23.02.2022 r. zostaje wprowadzony Aneks do "Regulaminu funkcjonowania Biblioteki Głównej oraz zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Marynarki Wojennej"