1. Do bibliograficzno-bibliometrycznej bazy publikacji systemu OMEGA PSiR kwalifikują się publikacje pracowników AMW (naukowych, dydaktycznych i administracyjnych), obecnie zatrudnionych na umowę o pracę, zatrudnionych czasowo, emerytowanych, rencistów, a także doktorantów i studentów.

2. Do bazy publikacji wprowadza się dane bibliograficzno-bibliometryczne dorobku naukowego afiliowanego do AMW według wytycznych MNiSW. W przypadku innej afiliacji niż AMW publikacji nie zalicza się do dorobku naukowego Uczelni.

3. Do publikacji naukowych obowiązkowo składanych zalicza się: artykuł w czasopiśmie naukowym, monografię naukową oraz rozdział w monografii naukowej.

4. Zgłoszenie publikacji następuje w następującej formie:
a) formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej BGAMW w zakładce Bibliografia i Bibliometria/Formularze)
b) oryginał lub kopię całego opublikowanego materiału w wersji ostatecznej (opublikowanej).
W przypadku publikacji zamieszczanych w większych całościach (np. rozdział w książce, artykuł w czasopiśmie) należy ponadto dołączyć kopię okładki, strony tytułowej całości (książki lub czasopisma), strony zawierającej informacje o autorze, tytule, redaktorze, nazwie, miejscu i dacie, konferencji, wydawcy, roku i miejscu wydania, numerze ISBN/ ISSN, a także spis treści.

5. Jeśli publikacja jest dostępna na stronie internetowej, wystarczy złożenie wypełnionego formularza z podaniem adresu internetowego publikacji.

6. Publikację z wypełnionym formularzem składa autor w BG AMW u osoby przyjmującej dane bibliograficzne publikacji lub wysyłając mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. Za składanie dokumentacji bibliograficznej publikacji naukowych odpowiada autor.

8. Materiał bibliograficzny należy złożyć niezwłocznie po jego opublikowaniu, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

9. Materiały zawierające niekompletne dane nie będą wprowadzane do bazy publikacji.