SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia) w roku akademickim 2023/2024 muszą odbyć obowiązkowe szkolenie biblioteczne. Składać się ono będzie z dwóch etapów:

1. Wykładu (stacjonarnie na Audytorium AMW) przeprowadzonego przez pracowników BG AMW dla studentów wszystkich wydziałów;

2. Szkolenia w formie kursu elektronicznego z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej EduPortal Akademii Marynarki Wojennej (wybierając zakładkę „Dla studenta”- „Platforma Edukacyjna EduPortal” na stronie internetowej AMW).

3. Dostarczenia do Działu Udostępniania Zbiorów Zwartych (parter BG AMW) certyfikatu poświadczającego zaliczenie testu połączonego z prezentacją zbiorów i usług bibliotecznych przez pracownika BG AMW.

UWAGA ! zalecaną  przeglądarką  jest Chrome.

Celem szkolenia jest zapoznanie z funkcjonowaniem Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej (BG AMW), z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje, możliwościami katalogu komputerowego SOWA 2 (wyszukiwanie, rezerwowanie książek, sprawdzanie stanu konta czytelnika), z Regulaminem funkcjonowania BG AMW oraz zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego AMW; .

Warunki zaliczenia:

Dla studentów I roku studiów zaliczenie testu jest OBOWIĄZKOWE. Obejmuje zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi (prezentacją multimedialną) oraz prawidłowe rozwiązanie testu, które następuje w momencie uzyskania przez studenta 70% poprawnych odpowiedzi. Test obejmuje 10 losowo wybranych pytań jednokrotnego wyboru. Studenci mają nieograniczoną ilość podejść do rozwiązania testu.

Studenci AMW logują się na Platformie Edukacyjnej AMW (pe.amw.gdynia.pl) używając:

  1. jako loginu – numer albumu
  2. jako hasła – student otrzyma link aktywacyjny, po jego "kliknięciu" ustawia sobie indywidualne hasło i uzyskuje pełen dostęp do przydzielonych mu zasobów.

Następnie należy wybrać zakładkę: Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku 2023/2024.

Jeśli nie masz dostępu do szkolenia bibliotecznego online, skontaktuj się z Administratorem Platformy Edukacyjnej: Bogumiła Błaszak  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie pytania merytoryczne związane ze szkoleniem bibliotecznym należy zgłaszać drogą mailową: Kamila Pankowiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Michał Brdak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA!
W celu pełnej rejestracji czytelnika należy zgłosić się do Wypożyczalni BG AMW (parter) z ważną legitymacją oraz z wydrukowanym certyfikatem poświadczającym ukończone szkolenie biblioteczne. Wydrukowany certyfikat należy również dostarczyć do dziekanatu swojego wydziału.

Jak pobrać certyfikat?

Pozostali użytkownicy biblioteki (np. uczestnicy kursów dokształcających, studenci studiów doktoranckich, słuchacze studiów podyplomowych, kadra i pracownicy AMW) mają możliwość zapoznania się z następującymi szkoleniami:

Prezentacja do szkolenia bibliotecznego
Rules of Conduct for Readers (eng. version)

Szkolenie bibliometria

polski