Kartoteka zagadnieniowa

Jest to baza skatalogowanych, zdefiniowanych hasłami przedmiotowymi artykułów z wybranych polskich czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Główną AMW.

Wykaz tytułów czasopism opracowywanych przez pracowników Informatorium.

 1. Bezpieczeństwo Narodowe
 2. Colloquium
 3. Edukacja i Dialog
 4. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 5. Kwartalnik Bellona
 6. Kwartalnik Pedagogiczny
 7. Logistyka
 8. Lotnictwo – Aviation International
 9. Morze ( do 2017 Morza i Okręty)
 10. Morze, Statki i Okręty
 11. Namiary na Morze i Handel
 12. Nautologia
 13. Nowa Technika Wojskowa
 14. Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON
 15. Okręty Wojenne
 16. Okręty. Magazyn Historyczno-Wojskowy
 17. Polska Zbrojna
 18. Praca Socjalna
 19. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 20. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 21. Przegląd Europejski
 22. Przegląd Politologiczny
 23. Przegląd Sił Zbrojnych
 24. Przegląd Zachodni
 25. Psychologia Społeczna
 26. Raport. Wojsko, Technika, Obronność
 27. Rocznik Bezpieczeństwa morskiego
 28. Sprawy Międzynarodowe
 29. Stosunki Międzynarodowe
 30. Stosunki Międzynarodowe
 31. Wojsko i Technika: Bezpieczeństwo
 32. Wojsko i Technika: Historia
 33. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej
 34. Zeszyty Naukowe AMW