Ministerialne akty prawne

Ministerialne akty prawne
Punktacja
za rok
  Ustawy, rozporządzenia, komunikaty
2019  

Rozporządzenie MNiSW z 22.02.2019 r.
(Dz.U. 2019 poz. 392)
w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

2016  

Rozporządzenie MNiSW z 26.02.2016 r.
(Dz.U. 11 marca 2016, poz. 309)
zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Rozporządzenie MNiSW z 12.12.2016 r.
(Dz.U. 27 grudnia 2017, poz. 2154)
w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

2015  

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektrych innych ustaw
(Dz.U. 24 lutego 2015, poz. 249)

Rozporządzenie MNiSW z 29.06.2015 r.
(Dz.U. 3 lipca 2015, poz. 944)
w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Komunikat MNiSW z dnia 10 lipca 2015 w sprawie terminu wprowadzania danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu informacji o nauce i Szkolnictiwe Wyższym "POL-on"

2013   Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r.
(Dz.U.2012, poz.877)
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 

2014   Rozporządzenie MNiSW z 18.12.2014 r.
(Dz.U.2014, poz.1941)
 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

 

2011-2012   Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r.
(Dz.U.2012, poz.877)
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym