ORCID

Co to jest ORCiD?

ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) to cyfrowy identyfikator służący do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza.

W nowej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ORCiD został wskazany jako obowiązkowy element w procesie oceny parametrycznej, kadra naukowa została zobligowana do posiadania unikalnego elektronicznego identyfikatora naukowca. Identyfikatorem tym ma być ORCiD. Ma on też być obowiązkowym elementem w procesie oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Identyfikator składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części, zapisanych w formie HTTP URL (np. http://orcid.org/0000-0042-3766-2908). Profil autora składa się z krótkiego opisu naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w innych systemach) oraz wykazu publikacji, projektów i grantów.

ORCiD Ind. to organizacja non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zarządzana jest przez Radę Dyrektorów wybieranych spośród reprezentantów organizacji członkowskich. W skład organizacji wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych, stowarzyszenia, wydawcy, firmy z branży IT i inne.

 

Kto może założyć ORCiD?

 • Pracownicy naukowi i dydaktyczni;
 • Doktoranci;
 • Studenci;
 • Wszyscy zainteresowani nauką.

Korzyści z założenia ORCiD?

 • Szybka identyfikacja dorobku konkretnego naukowca;
 • Ułatwienie identyfikacji autorów prac w przypadku:
  • zmiany nazwiska;
  • nazwisk zawierających znaki diakrytyczne;
  • rozróżnienia dorobku naukowców z tej samej dziedziny;
  • przy konsolidacji w jeden zbiór prac autora po zmianie afiliacji.
 • Uproszczenie procedury rejestracji przy wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców (np. IEEE, Wiley, Springer) oraz przy składaniu wniosków grantowych, np. w programie HORYZONT 2020;
 • Automatyczna wymiana danych pomiędzy profilem naukowca w ORCiD a profilami w bazie Web of Science (ResearcherID) i w bazie Scopus.

Przydatne linki

 1. ORCID - Decyzja Nr 153
 2. ORCID - jak założyć profil
 3. ORCID - jak połączyć profil Scopus z ORCID
 4. ResearcherID - jak założyć profil
 5. ORCID - jak połączyć profil ResearcherID z ORCID
 6. ORCID - ręczne dodawanie danych