Przydatne linki

 
  Poniżej zamieszamy odnośniki do wybranych stron internetowych dotyczących bibliografii publikacji naukowych, bibliografii ogólnych oraz bibliometrii. Zachęcamy do korzystania z nich oraz informowania nas o ciekawych stronach na ten temat.

Państwa sugestie przyjmujemy na adres: bibliografia@amw.gdynia.pl

 

BIBLIOGRAFIA I. ELEKTRONICZNE BAZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl


Polska Bibliografia Naukowa to portal Minister­stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część
Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on


Wirtualna Biblioteka Nauki

http://wbn.edu.pl

Strona z bezpłatnym dostępem do naukowych książek i czasopism wydawanych w Polsce i za granicą.


Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce dostępne online

http://www.bj.uj.edu.pl/var/bibl_publ_prac1_pl.php 
 

Zawiera wybrane bibliografie publikacji pracowników naukowych wyższych uczelni  w Polsce. Bibliografie aktualizuje Biblioteka Jagiellońska.

e-Publikacje Nauki Polskiej

http://www.epnp.pl


Zbiór publikacji z różnych dziedzin nauki (ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, medycznych, prawa i administracji, inżynieryjnych i technicznych, rolniczych oraz teologicznych) wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, stowarzyszenia i muzea. Zbiór zawiera e-booki darmowe i odpłatne. 


e
-Wydawnictwo.eu

http://www.e-wydawnictwo.eu

Portal publikacji naukowych skierowany do środowisk akademickich, oferujący usługę zarówno publikowania w formie elektronicznej, jak i odpłatnego udostępniania czytelnikom tych publikacji.


Ebsco

www.ebsco.plBaza zawierająca pełne teksty naukowych artykułów i książek oraz abstrakty i indeksy czasopism.


ARIANTA

http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma

Baza naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych. 
II. BAZY I KATALOGI BIBLIOGRAFICZNE

 
Katalogi i bibliografie

http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie

Bibliografie specjalne
http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografie-specjalne
 

Katalogi bibliograficzne dostępne na stronie Biblioteki Narodowej w Warszawie
 
Bazy bibliograficzne

http://biblioteka.ukw.edu.pl/index.php 
 
Bazy bibliograficzne zamieszczone na stronie Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zawierają polskie i zagraniczne bibliografie z różnych dziedzin nauki oraz międzynarodowe katalogi centralne.
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE)
http://www.estreicher.uj.edu.pl
Baza obejmuje wszystkie części Bibliografii Polskiej Estreicherów w postaci kopii oryginalnych stronic poszczególnych tomów do korzystania za pomocą elektronicznego indeksu haseł. Zawiera także bazy danych przetwarzające materiał staropolskiej, dziewiętnastowiecznej i chronologicznej części Bibliografii.
 
 
Centrum Otwartej Nauki. Bazy bibliograficzne

http://ceon.pl/pl/zasoby/bazy
 
Zawierają bibliograficzne, abstraktowe i pełnotekstowe bazy z różnych dziedzin nauki (matematycznych, społecznych, humanistycznych, przyrodniczych, technicznych).

BIBLIOMETRIA

 


 
PUNKTACJA ZA PUBLIKACJE NAUKOWE

Oświadczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.ck.gov.pl/images/PDF/pytania/oswiadczenie.pdf  
 
Jest to tekst oświadczenia dotyczący stosowania wskaźnika Impact Factor w do oceny dorobku jednostek naukowych
 

OGÓLNE


 I. INFORMACJE OGÓLNE O NAUCE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl
 
Nauka Polska
http://nauka-polska.pl
 
Ośrodek Przetwarzania Informacji
http://www.opi.org.pl
 
Marynarka Wojenna RP
http://www.mw.mil.pl
 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
http://www.wceo.wp.mil.pl
 
Centralna biblioteka Wojskowa
http://www.cbw.pl
 


 II. WYSZUKIWARKI NAUKOWE

Wykazy wyszukiwarek polskich i zagranicznych:

http://bg.umcs.lublin.pl/nowa/wysz_na.php

http://forum.waw.pl/wyszukiwarki.html

http://www.biblioteka.gumed.edu.pl/?strona=68
 

EEVL
http://www.eevl.ac.uk
 
PSIgate
http://www.intute.ac.uk
 
Base. Bielefeld Academic Search Engine
http://www.base-search.net
 


 III. STRONY I BLOGI O NAUCE

Narodowe Centrum Nauki
http://www.ncn.gov.pl
 
Obywatele Nauki
http://obywatelenauki.pl
 
Nauka w Sieci
http://www.swiatnauki.promotor.edu.pl/wsieci.html#czasopisma
 
Agregator Polskich Blogów Naukowych
http://bloginaukowe2.blogspot.com
 
Warsztat Badacza
http://ekulczycki.pl
 
Wiedza i Edukacja
http://wiedzaiedukacja.eu/archives/category/e-biblioteka/pajeczyna-e-biblioteka
 


 IV. KSIĄŻKI I ARTYKUŁY NA TEMAT

 
Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy
http://www.nowyebib.info/publikacje/matkonf/mat19
 
Otwarty dostęp do publikacji naukowych
http://www.geo.uw.edu.pl/PAGES/siewicz_dostep.pdf
 
Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce
http://forumakademickie.pl/aktualnosci/2013/1/14/1315/ocena-parametryczna-czasopism-naukowych-w-polsce-podstawy-metodologiczne-znaczenie-praktyczne-trudnosci-realizacji-i-perspektywy
 
Kategoryzacja jednostek naukowych
http://www5.bg.pw.edu.pl/PolBit/2012/Grygorowicz_Kategoryzacja.pdf