Punktacja - lata 2009-2018

1. Monografie, rozdziały w monografiach

Punkty otrzymują:

 • monografie recenzowane o objętości min. 6 arkuszy wydawniczych (autorstwo oraz redakcja)
 • rozdziały w monografiach o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego
 • hasła w recenzowanych wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości min. 0,25 arkusza wydawniczego

Uwaga! Warunkiem nadania punktów jest podanie informacji o objętości w arkuszach wydawniczych przez autora w formularzu rejestracyjnym

2. Artykuły naukowe w czasopismach uwzględnionych w wykazach czasopism naukowych MNiSW

 Dla publikacji z 2017-2018 r. :

 Komunikat MNiSW z 9 grudnia 2016 r. 
 • Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 • Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 • Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

 Dla publikacji za lata 2013-2016 r. :

 Komunikat MNiSW z 26 stycznia 2017 r. 
 •   Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 •  Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 •  Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). 

 

 Dla publikacji za lata 2011-2012 r. :

 Komunikat MNiSW z 20 grudnia 2012 r.  

 • Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 • Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 • Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 Obwieszczenie z 22 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism

 

 

 Dla publikacji z 2010 r. :

 Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 25 czerwca 2010 r.

 

 Dla publikacji z 2009 r. :

 Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 18 czerwca 2009 r. z uwzględnieniem komunikatu z 16 lipca 2009 r.

 3. Publikacje w zagranicznym czasopiśmie naukowym nieuwzględnionym w wykazach MNiSW:

 

Punkty otrzymują recenzowane artykuły naukowe w języku innym niż polski o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego.

 4. Materiały konferencyjne

Publikacje w recenzowanych materiałach konferencyjnych indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection. Liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu czasopism naukowych.