Sale Pracy Własnej

W Informatorium znajduje się sześć sal pracy własnej. Są to jednoosobowe stanowiska pracy indywidualnej wyposażone w sprzęt komputerowy. Skorzystanie z sali pracy własnej jest możliwe po uprzedniej rezerwacji (tel. 261 26 29 46 w. 17).

Regulamin korzystania z Sal Pracy Własnej