Struktura organizacyjna

DYREKTOR BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

dr Mirosław NITYCHORUK
tel. 261 26 27 72 w. 31
fax 261 26 27 72 w. 44
e-mail: m.nitychoruk@amw.gdynia.pl

inż. Ewa PECIAK - Specjalista ds. systemów bibliotecznych
tel. 261 26 29 46 w. 13
e-mail: epeciak@amw.gdynia.pl

Aleksander SUJKOWSKI - Technik
tel. 261 26 28 16 w. 10
e-mail: a.sujkowski@amw.gdynia.pl

BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA

mgr Marta PĄCZKOWSKA - Starszy Bibliotekarz
tel. 261 26 29 46 w. 23
e-mail: bibliografia@amw.gdynia.pl ; m.paczkowska@amw.gdynia.pl

DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW ZWARTYCH

Kierownik dr Barbara JARMOŁOWICZ - Kustosz
tel. 261 26 29 46 w. 16
e-mail: b.jarmolowicz@amw.gdynia.pl
Pracownicy

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW ZWARTYCH

tel. 261 26 29 46 w. 47
Kierownik mgr Beata PODEDWORNA - Kustosz
tel. 261 26 29 46 w. 37
e-mail: b.podedworna@amw.gdynia.pl
Pracownicy

INFORMATORIUM

tel. 261 26 29 46 w. 17
Kierownik mgr Małgorzata SZUBRYCHT - Kustosz
tel. 261 26 29 46 w. 40
e-mail: m.szubrycht@amw.gdynia.pl
Pracownicy