Wypożyczenia międzybiblioteczne

 • Wypożyczanie międzybiblioteczne ma na celu dostarczanie czytelnikom materiałów bibliotecznych, których nie posiada Biblioteka Główna AMW oraz inne biblioteki na terenie Trójmiasta.
 • Prawo do korzystania z tej usługi mają:
  - pracownicy AMW,
  - studenci AMW.
 • Zamówienie na sprowadzenie dzieła z innej biblioteki czytelnik składa elektronicznie lub osobiście w wypożyczalni, po wypełnieniu odpowiednich formularzy.
 • Zamówienie powinno zawierać dokładne dane bibliograficzne:
  - książki: autor, tytuł, miejsce i rok wydania;
  - kopia artykułu: autor, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł czasopisma i numer lub rocznik.
 • Jednorazowo czytelnik może złożyć zamówienie na trzy publikacje.
 • Materiały Biblioteki Głównej AMW udostępniane są innym bibliotekom po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (b.podedworna@amw.gdynia.pl).
 • W jednej wiadomości e-mail można przesłać zamówienie tylko na jedną publikację.

Regulamin

Formularze :
Zamówienie na książkę
Zamówienie na czasopismo