Wyszukiwarki artykułów naukowych

OAJSE - wyszukiwarka artykułów naukowych publikowanych w sieci na zasadach otwartego dostępu. Wyszukuje publikacje darmowe, pełnotekstowe, recenzowane, pochodzące z czasopism, z różnych dziedzin nauki. Można z nich swobodnie korzystać: czytać, kopiować, przechowywać, drukować, wykorzystywać do celów naukowych i dydaktycznych.

JURN - wyszukiwarka artykułów z czasopism naukowych w wolnym dostępie dotyczących  nauk humanistycznych.

CORE - oferuje dostęp do milionów prac badawczych w otwartym dostępie; ideą tej wyszukiwarki jest łączenie wszystkich wyników badań z czasopism i repozytoriów na całym świecie.