Wyszukiwarki naukowe i specjalistyczne

Google Scholar  - wyszukiwarka tekstów naukowych, wyszukuje materiały z wielu dziedzin i źródeł. Przeszukuje artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły, prace wydawane przez uczelnie, towarzystwa naukowe, raporty techniczne, materiały konferencyjne, zasoby repozytoriów.

Google książki - przydatna w poszukiwaniu treści  naukowychwyszukiwarka książek wykorzystująca technologię OCR (wyszukiwanie pełnotekstowe, przeszukiwanie zawartości książek). Projekt digitalizacyjny firmy Google, powstały w 2004 r. , prowadzony we współpracy z bibliotekami i wydawcami.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine, opracowana w Bibliotece W Bielefeldzie, 2004 r.) – wyszukiwarka publikacji naukowych w wolnym dostępie z repozytoriów, katalogów, archiwów czasopism, bibliotek cyfrowych. W wynikach podane są dokładne dane bibliograficzne. Przeszukuje dane tzw. „głębokiego Internetu.

Academic Index - metawyszukiwarka treści naukowych indeksująca strony naukowe,  strony  informacyjne, konsorcja biblioteczne i edukacyjne. Można zawęzić wyszukiwanie do wybranych kategorii: nauki społeczne, nauki techniczne, materiały źródłowe, dokumenty audiowizualne.

Infotopia - wyszukiwarka naukowa przeszukująca tylko strony www wyselekcjonowane przez nauczycieli, bibliotekarzy oraz konsorcja biblioteczne i edukacyjne. Głownie dotyczą one sztuki, nauk społecznych, polityki społecznej  i historii.

ScienceResearch.com - multiwyszukiwarka naukowych zasobów  ukrytego Internetu. Umożliwia równoczesne (w czasie rzeczywistym) przeszukiwanie wielu różnorodnych zbiorów, porównuje, segreguje i klasyfikuje otrzymane wyniki, wybiera te które są najtrafniejsze oraz najwyższej jakości.

RefSeek - wyszukiwarka naukowych treści Internetu dla studentów i naukowców. Przeszukuje ponad miliard dokumentów: strony www, książki, encyklopedie, czasopisma, dokumenty w formacie PDF, prezentacje, filmy.