• Zbiory Biblioteki Głównej

Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni jest biblioteką naukową o charakterze publicznym. Udostępnia zgromadzone zbiory całej społeczności akademickiej, mieszkańcom Gdyni i całego województwa pomorskiego. Zbiory Biblioteki AMW obejmują ponad 180 tysięcy woluminów.
Biblioteka AMW posiada bogaty księgozbiór z zakresu nauk technicznych, sztuki wojennej, techniki operacyjnej, taktyki i historii marynarki wojennej, uzbrojenia sił morskich, nawigacji morskiej, ratownictwa morskiego oraz prac podwodnych. Książnica dysponuje także zbiorami z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, nauk o bezpieczeństwie (morskim, narodowym, wewnętrznym) oraz dzieła podstawowe i encyklopedyczne z dyscyplin pozaakademickich. Biblioteka gromadzi zbiory i tworzy warsztat informacyjny, zgodny z kierunkami kształcenia i potrzebami badań naukowych jednostek organizacyjnych. Istotną część profilu gromadzenia stanowi prenumerata czasopism naukowych polskich i obcojęzycznych, które są niezwykle cenionym przez naukowców źródłem informacji o najnowszych, realizowanych samodzielnie lub zespołowo, projektach, aktualnie prowadzonych badaniach i ich wynikach.

  • Czasopisma

Zasób czasopism BG AMW liczy ponad 300 tytułów. Czytelnicy mają bezpośredni dostęp do czasopism polskich i zagranicznych z bieżącego roku w Czytelni Czasopism Bieżących (Informatorium - 1 piętro biblioteki, sala nr 110), zaś czasopisma z lat wcześniejszych zgromadzone są na regałach. Czasopisma udostępniane są na zasadzie wolnego dostępu do półek. Informacji o lokalizacji rocznika danego tytułu należy szukać w katalogu biblioteki. Wybrane tytuły posiadają również dostęp do wydania elektronicznego (link udostępniony poniżej tytułu czasopisma w katalogu online biblioteki).
Na bieżąco wpływa 128 tytułów czasopism drukowanych: 105 polskich (prenumerata, czasopisma własne (uczelniane), dary i wymiana międzyuczelniana), 23 zagraniczne (prenumerata).