Biblioteka Główna AMW jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną działalności podstawowej o zadaniach usługowych, badawczych oraz kulturalno-oświatowych. Gromadzi, opracowuje i udostępnia różnorodne nośniki informacji oraz ich pochodne zgodnie z potrzebami dydaktycznymi i kierunkami działalności naukowo-badawczej Akademii.

Jako jednostka naukowa Biblioteka Główna AMW pełni wiodącą rolę w gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów z zakresu sztuki operacyjnej, taktyki i techniki marynarki wojennej. Biblioteka stanowi ogniwo ogólnokrajowej i resortowej sieci bibliotecznej oraz systemu naukowej informacji wojskowej.

Książnica AMW jest spadkobierczynią tradycji wszystkich bibliotek działających w morskim szkolnictwie wojskowym, z których pierwszą była Biblioteka Tymczasowych Kursów Instruktorskich dla Oficerów Marynarki Wojennej, utworzona w 1921 roku. Aktualną nazwę nadano jej 1 października 1987 roku wraz z przyznaniem uczelni miana Akademii Marynarki Wojennej.